Cazan cu gazificare tip DC – Atmos

Cazanele cu gazeificare cu arzător de pelete cu uşă în partea de sus constituie o soluţie interesantă pentru toate cazanele cu putere de până la 40kW, prevăzute cu ventilator de tiraj (cu excepţia modelelor GS(x).
În mod standard sunt fabricate în această variantă următoarele modele:

 • DC18S cu adaptare pentru arzător
 • DC25S cu adaptare pentru arzător
 • DC32S cu adaptare pentru arzător
 • DC24RS cu adaptare pentru arzător
 • DC30RS cu adaptare
 • C18S cu adaptare pentru arzător
 • C20S cu adaptare pentru arzător
 • AC25S cu adaptare pentru arzător

Cazanele sunt construite din tablă sudată de oţel de calitate, cu grosimea 8 până la 3 mm, şi sunt alcătuite din:

 • camera superioară (6 mm), care în partea de sus este prevăzută cu o uşă cu deschidere pentru arzătorul de pelete şi în partea inferioară este prevăzută cu duză de gazeificare sau cu grătar rotativ din fontă pentru îndepărtarea uşoară a cenuşii.
 • spaţiul inferior prevăzut cu cărămizi ceramice fasonate în vederea arderii ideale a tuturor substanţelor combustibile cu randament ridicat la ardere ecologică, care serveşte şi ca cenuşar

Avantajele încorporării arzătorului în cazanul standard

 • Soluţie simplă şi cu preţ atractiv
 • Posibilitatea încălzirii confortabile cu pelete, fără alimentare manuală
 • Rezervor de pelete mare de 500, 1000 l , din material textil, o parte sălii cazanului ca rezervor = completarea combustibilului o dată la 7 şi 14 zile, o dată pe an
 • Golirea comodă şi fără praf a cenuşii cu ventilatorul de tiraj o dată la 7 până la 30 de zile
 • Aprinderea automată a peletelor cu spirala de aprindere în arzător deja la bază
 • Eficienţa ridicată 83 chiar 91 % în funcţie de tipul combustibilului şi cazanului şi randamentul setat = economie mare la cheltuielile pentru încălzire
 • Ardere ecologică – cazanele conform ČSN EN 303-5 clasa 4, cu posibilitate de subvenţionare prin programul de subvenţie din Fondul de stat pentru mediul înconjurător SFŽP
 • Circuitul de răcire împotriva supraîncălzirii = elimină riscul de avariere a cazanului
 • Decuplarea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului
 • Dimensiunile reduse şi design modern

ARZĂTORUL DE PELETE ATMOS A25/A45

Dozarea combustibilului: cu transportor elicoidal comandat de la dispozitivul de reglare automată a arzătorului.

 • Pentru arzătorul A25 sunt destinate transportoarele externe fără arbore DA1500 cu lungimea 1,5 m, DA2000 cu lungimea 2 m şi transportorul DA2500 cu lungimea 2,5 m, toate cu diametrul 75 mm.
 • Pentru arzătorul A45 se folosesc transportoarele externe fără arbore DRA50 cu lungimea 1,7 m, 2,5 m, 4 m şi 5 m, cu diametrul 80 mm.

Uşa superioară de alimentare a rezervorului de combustibil este adaptată pentru montarea arzătorului ATMOS A25.

ATMOS A25

Arzătorul ATMOS A25 este destinat peleţilor albi de calitate din lemn de esenţă moale fără scoarţă, având un diametru de la 6 până la 8 mm şi o lungime de la 10 până la 25 mm cu o caloricitate de 17-19 MJ.kg-1. Avantajul acestor arzătoare este aprinderea automată a combustibilului cu ajutorul spiralei incandescente, care aprinde peleţii oricând este nevoie de aprindere. Astfel arzătorul şi cazanul lucrează  la putere maximă, cu cel mai mare randament având astfel calitatea de ardere cea mai bună. Spre deosebire de o serie de produse concurente, care nu au dispozitivul de aprindere şi trebuie să menţină un strat aprins în spaţiul de ardere. Astfel sunt exploatate la o putere mică, atunci când temperatura gazelor de ardere scade sub 100 °C. Prin aceasta se produce condensarea gudronului şi a acizilor în spaţiul de ardere, ceea se duce la scurtarea duratei de viaţă a cazanului, nemaivorbind de randamentul mai redus al cazanului, de consumul mai mare de combustibil, de calitatea inferioară de ardere, de colmatarea cazanului şi de curăţarea mai deasă a acestuia.

ARZĂTORUL DE PELETE ATMOS A25

Combustibil prescris: pelete de lemn de calitate (albe) cu diametrul 6 până la 8 mm, lungimea 5 până la 25 mm şi cu putere calorică 16 – 19 MJ.kg-1.

Ecranul arzătorului: serveşte la afişarea stării curente a arzătorului şi la setarea funcţiilor acestuia

Comanda arzătorului: cu dispozitiv electronic de reglaj AC07X (AC07), care manevrează funcţionarea transportorului exterior, a două spirale de aprindere şi a ventilatorului conform cerinţelor cazanului şi sistemului de încălzire. Electronica este asigurată cu termostatul de siguranţă al cazanului, cu termostatul de siguranţă la alimentarea peletelor în arzător, cu senzorul de turaţie al ventilatorului şi cu fotocelula pentru controlul flăcării. Funcţionarea arzătorului este semnalizată pe ecranul dispozitivului electronic de reglare.

Aprinderea combustibilului: automată cu ajutorul a două spirale electrice de aprindere.

Funcţia de bază a arzătorului:
Posibilitatea utilizării a două ieşiri de rezervă R şi R2 pentru diferite aplicaţii
Posibilitatea conectării a patru senzori diferiţi TS, TV, TK şi TSV
TS – senzor inferior pe rezervor
TV – senzor superior pe rezervor
TK – senzorul cazanului sau senzorul de mijloc de pe rezervor
TSV – senzorul gazelor arse sau al panoului solar

 • manevrarea arzătorului în funcţie de două temperaturi pe rezervorul de echilibrare
 • manevrarea ventilatorului cazanului din arzător cu ajutorul ieşirii de rezervă
 • manevrarea pompei cazanului din arzător cu ajutorul ieşirii de rezervă
 • comanda instalaţiei solare direct de la rezervor

Pentru arzătorul A25 sunt destinate transportoarele externe fără arbore DA2000 cu lungimea 2 m, DA2500 cu lungimea 2,5 m, toate cu diametrul 75 mm

Pentru arzătorul ATMOS A25 sunt destinate următoarele transportoare:

 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 tip DA2000 de o lungime de 2 m şi un diametru de 80 mm
 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 tip DA2500 de o lungime de 2,5 m şi un diametru de 80 mm

Avantajele încastrării arzătorului  în cazan standard

 • O soluţie simplă şi la un preţ favorabil
 • Posibilitate de ardere a bucăţilor mari de lemne sau încălzirea confortabilă cu peleţi, fără alimentare manuală
 • Alimentarea simplă cu lemne, cu brichete sau cu cărbuni, fără fum, cu ventilator de evacuare = amplasament curat din jurul cazanului
 • Rezervorul mare pentru peleţi de 500, 1000 l (face parte din amplasamentul cazanului) = completare cu combustibil o dată la 7 până la 14 zile (o dată pe an)
 • Scoaterea simplă şi fără prăfuire a cenuşii, cu ventilator de evacuare, o dată la 14 până la 30 zile
 • Aprinderea automată a peleţilor cu spirală de aprindere la arzător  deja în dotare de bază
 • Randamentul mare de la 83 până la 91%, în funcţie de tip de combustibil şi de cazan = o economisire mare a cheltuielilor la încălzire
 • Combustie ecologică – cazanul conform ČSN EN 303-5 clasa 3 = dotare din programul  Verde pentru economii din Fondul de stat pentru mediu (în afară de C18S şi AC25S din motivul posibilităţii arderii cărbunelui)
 • Buclă de răcire împotriva supraîncălzirii = fără risc de deteriorare a cazanului
 • Oprirea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului prin termostatul gazelor arse
 • Dimensiuni mici şi design modern

În cazul în care vom încălzi cu lemne, brichete de lemn sau cărbuni scoatem întotdeauna arzătorul din uşa cazanului şi astupăm orificiul cu capac cu izolaţie termică livrat.